Betongspecialisten i Stockholm

Betongarbetena är en viktig del av byggandet, en av de allra viktigaste, då de ligger i början av byggprocessen och har stor betydelse för dess vidare utveckling. För att en byggnad skall få en stabil grund krävs betongarbeten, vilket är det viktigaste och första momentet när det gäller att uppföra alla anläggningar som skall stå i mer än 10 år. Just en betonggrund kan tåla alla belastningar som arkitekterna kommer att utsätta det för, och det kräver att betonggrundprojektet utarbetas av specialister. 

Byggföretaget STANTA AB offererar alla slag av betongarbeten i Stockholm. De grundläggande av dessa arbeten som utförs av vårt företags specialister är:

Z

Gjutning och läggning av betong

Z

Skapande av monolitiska fundament

Z

golvläggning

Z

anläggning av blindområden runt byggnader

Vi erbjuder oss att utföra alla tjänster i ett sammanhållet helt – från inköp av byggmaterial enligt projektet till utförande av alla slags betongarbeten – om ni gör en samlad beställning spar ni tid och pengar utan att ge avkall på det utförda arbetets kvalitet.

Våra specialister är beredda att ge er all den kompletterande information ni behöver och snabbt bestämma kostnaden för projektet. Kontakta våra specialister och få en exakt kostnadsberäkning från betongarbeten i Stockholm.

 

Betongspecialisten på betongarbeten med omnejd. Om ni är intresserad av betongarbeten, kontakta oss på e-postadressen: