Preliminär kostnadsberäkning för ett byggprojekt

Tack vare noggranna kalkylmetoder är vi beredda att hjälpa byggföretag att effektivt planera sina projekt.
Vår viktigaste inriktning är anbudsberäkningar för underleverantörer inom byggbranschen och även senare beräkningar i projektets alla skeden.

Vi är redo att hjälpa er om det gäller beräkningar inom stomkomplettering, snickararbete, installation av dörrar och fönster, målningsarbeten, betongarbeten.