Byggledning är ett antal olika åtgärder med syftet att optimera projekterings- och byggnadsprocessen

Vår uppgift är att bevaka kundernas ekonomiska och andra intressen under en ny byggnadsprocess, renovering och inre finputsning av redan befintliga objekt.

Professionell byggledning utförs i syfte att uppnå maximal ekonomisk effektivitet i projektet och att detta fyller byggnormerna.

Vi koordinerar samverkan mellan deltagarna i projekt- och byggnadscykeln och företräder kundens intressen gentemot projektorganisationer, underleverantörer och lokalägare i projektets alla skeden.

Projektledarens roll är ytterst viktig för ett framgångsrikt projekt. Våra kvalificerade medarbetare ser till att ert projekt blir färdigt i tid, håller sig inom budget och uppfyller kvalitetsnormerna.

Z

Kostnadskalkyler för bygget

Z

Ledning av byggprocessen på byggplatsen

Z

Byggkontroll

Z

Tillkommande administrativa tjänster

Z

Arbete med underleverantörer

Vänd er till oss med frågor som intresserar er