Vår byggservice

Vår byggservice har rykte om sig att vara en pålitlig underleverantör på byggmarknaden. Vi garanterar ansvarsfullhet, pålitlighet och kvalitet på utförda arbeten. Byggföretag STANTA AB utför det mesta inom renovering, ombyggnad och service, exempelvis badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning, köksrenovering och mycket mer. Bygg service löser uppgifter i vid omfattning, från stora nybyggen till mindre renoveringar.

Vi utför byggservice som engångsuppdrag eller kan sluta avtal om kontinuerlig service.

Med byggservice menar vi vanligen tjänster som:

Z

Renovering

Z

Tillbyggnad

Z

Badrumsrenovering

Z

Fastighetsservice

Z

Fasadrenovering

Z

Reparationsarbeten

Z

Köksrenovering

Z

Underhållsservice