Vi erbjuder endast högkvalitativa tjänster

När val gjorts av ytterdörrar och innerdörrar eller glaspartier bland alla de modeller, nyanser och konstruktioner som finns är det dags att tänka på hur de skall kunna göra tjänst i många år, d.v.s. på riktig dörrmontage.

Vårt byggföretag genomför professionell dörrmontage i Stockholm med omnejd. Montering av ytterdörrar eller innerdörrar är en komplicerad och arbetskrävande process som kräver bestämda färdigheter och kunskaper. Kvalitén på dörrmonteringen är avgörande för dörrarnas hållbarhet och utseende.

Vi vill särskilt framhålla vår omfattande erfarenhet när det gäller montage av glaspartier i Stockholm. Våra professionella medarbetare har monterat glaspartier t.ex. på Danderyds sjukhus byggplats.

Montering av glaspartier är en mycket ansvarsfull process, då glaset kan skadas även vid små deformationer. Arbetet kompliceras av glaspartiernas ganska höga vikt, då glaspartierna kräver kompakta och tjocka skivor. Montering av glaspartier görs därför av de mest erfarna specialisterna inom vårt byggföretag. De är väl förtrogna med arbetets alla nyanser, monteringen sker snabbt och glaspartierna gör lång och trogen tjänst.

Om ni söker specialister på glaspartimontage i Stockholm kan ni lugnt vända er till oss! Vi erbjuder dörrmontering både för den enskilda lägenheten och för flerbostadshus.

Z

Montering av glaspartier

Z

Montering av pardörrar

Z

Montering av ytterdörrar

Z

Montering av branddörrar

Z

Demontering av gamla dörrar

Z

Montering av rumsavskiljande dörrar

Specialisterna i vårt byggföretag genomför snabbt och med hög kvalitet dörrmontage av alla slag i Stockholm. Vi hjälper er med glädje, kontakta oss redan i dag