Fasadarbete, fasadrenovering, fasadisolering

Byggföretaget STANTA AB utför ett spektrum av tjänster inom fasadarbete, fasadrenovering och fasadisolering för kunder i Stockholm och Stockholms län.

Vi utför ett antal olika tjänster med inriktning på finputsning och förbättring av byggnaders egenskaper ur användarperspektiv.

Om arbetet utförs sakkunnigt ökar byggnadens skydd mot påverkan av omgivande miljö, och av värme- och ljudisolerande egenskaper. Boendes eller kontors- och fabriksarbetares komfort förbättras, värmekostnaderna sjunker och byggnaden får ett tilltalande yttre.

Fasaden är byggnadens yttre framsida och dess ytterväggar. Dess funktionella roll består inte bara i byggnadens utseende utåt men också i att skapa komfort i byggnaden. Fasadisolering är ett system som innebär att på fasadens vägg konsekvent lägga sinsemellan sammanbundna elementlager. Frågan om fasadisolering gäller vid byggande av nya bostadshus men även vid renovering av tidigare byggda hus.

De slag av arbeten vi erbjuder:

Z

Renovering av putsfasad

Z

Fasadmålning

Z

Fasadisolering

Z

Fasadskivor. Vi monterar olika slags fasadskivor på fasaden som t.ex. fibercementskivor och kompositskivor.

Z

Beklädnad och renovering av fasadtegel

Företaget STANTA AB utför fasadarbete, fasadrenovering och även fasadisolering med olika grad av komplexitet. Det är inte alla byggföretag som utför detta slag av arbete, då det kräver speciella färdigheter hos arbetarna. För undvikande av misstag är det bäst att beställa arbetet av sakkunniga.

Vi kan anlitas av ägare av bostadshöghus, förvaltnings- och industribyggnader, köp- och affärscentra. Vi erbjuder fasadfinputsning av järnvägs- och busstationer, flygplatser, kommunala fastigheter. Hos oss kan ni alltid beställa både fasadarbeten i full omfattning eller bara vissa åtgärder. 

Behöver ni fasadrenovering eller fasadisolering i Stockholm? Kontakta oss för offert