Projektledning

Projektledning är en verksamhet som definierar projektets mål och uppgifter och tar hänsyn till arbetenas omfattning, resurser (pengar, arbete, material och annat), den tid projektet tar, dess kvalitet och möjliga risker. Projektledning är ett ytterst ansvarsfullt och komplicerat skede både för investeraren och kunden.

För närvarande är en stor del av de problem som uppstår i byggprocessen ett resultat av dålig projektledning och ledarens bristande förmåga att organisera och planera sin personals verksamhet, vilket medför stora byggrisker p.g.a. låg kvalitet i det byggda objektet och omöjlighet att slutföra bygget i tid.
För att undvika kostnadsdrivande problem av detta slag krävs i de flesta fall att skickligt leda byggprocessen och att anlita en kvalificerad specialist på det aktuella området. Att välja en framgångsrik projektledning för bygget gör det möjligt att minimera varje form av risk och att hålla sig inom tidsramar och budget.

Nedan viktiga aspekter som gör projektledningen effektiv. Vår erfarenhet säger oss att det inte är särskilt många.

Z

Företaget sluter avtal

Projektledaren skall upprätta budget för ett kommande kontrakt och kunna redogöra för de viktigaste källorna till förluster för projektet.

Z

Goda kommunikationer på byggplatsen

Z

Daglig kontroll

Daglig kontroll av projektets självkostnader och jämförelser med målsättningen.

Z

Effektiv kontroll

Effektiv kontroll av hur de mänskliga resurserna används.