Rivning med kvalitet

 

Behöver ni hjälp med rivningsarbeten i Stockholm? Vi är beredda att hjälpa till med enklare rivningsarbeten vid reparation eller rekonstruktion. Vi arbetar med både partiell och fullständig rivning, och arbetena utför vi för hand med hjälp av olika handverktyg.

Under rivningsarbetena försöker vi alltid undvika spridning av damm till intilliggande rum. Vi tar förstås hand om material som kan återanvändas.

Kontakta oss om ni har frågor om rivningsarbeten