Våra snickare är skickliga inom många områden och är särskilt effektiva inom finsnickeri och byggverksamhet

Våra snickare har omfattande kunskaper i sitt yrke och gör allt för att göra ett arbete av hög kvalitet. Vi lämnar ingen kund missnöjd, och våra snickare älskar sitt hantverk, vilket också höjer kvalitén på det arbete som utförs av byggföretag STANTA AB.

Det finns många snickare i Stockholm, men det finns ingen som hos oss! Vi älskar vårt arbete och är ett fint arbetslag. Snickeri kan vara komplicerat i många avseenden, men hos oss finns specialister på alla områden och alla är de kvalificerade. Vi har alla verktyg som krävs, men vårt viktigaste verktyg är våra snickarspecialister.

Vårt arbetslag är ert naturliga val när ni söker snickare med omnejd eller t.ex. snickare i Uppsala. Vi hjälper er gärna med snickeriarbeten såväl inom-som utomhus.

Snickerier:

Z

Fönster

Z

Reparationer

Z

Dörrar

Z

Nybyggnationer

Z

Partier

Z

Ombyggnader

Z

Portar

Z

Altaner och terrasser

 

Kontakta oss i dag och låt oss bedöma ert projekt – det må vara stort eller litet!